S ohledem na rozsah celosvětového odvětví silniční dopravy, velikost a rychlost vozidel, která se v ní pohybují, má bezpečnost absolutní prioritu. Odborníci WABCO navrhují, vyvíjejí a nabízejí inovativní technologie, které zlepšují konkurenční výhodu jejich zákazníků; tím zvyšují efektivitu, snižují náklady na opravy a pomáhají předcházet nehodám na silnicích.

Bezpečnost přípojných vozidel 

Elektronický brzdový systém přívěsu (TEBS) je technologicky vyspělé řídicí centrum, které pomocí snímačů měří a zpracovává údaje o řadě věcí, od brzdění a rychlosti kol až po stav měchů pérování, tlak v pneumatikách a úhel náklonu přívěsu. Tyto údaje pak analyzuje a na jejich základě ovládá více než 40 různých funkcí, které mají vliv na bezpečnost a efektivitu jízdy přípojného vozidla 

Protiblokovací brzdový systém (ABS)  

Systém ABS zabraňuje zablokování kol při brzdění, což výrazně zlepšuje ovladatelnost přívěsu; je to důležité zejména při nouzovém brzdění. Systém ABS funguje na základě informací ze snímačů otáček kol. Rozpozná, kdy se kolo zablokuje, a určí, zda má snížit, přidržet nebo zvýšit brzdný tlak. V systému TEBS E ve spojení s ABS funguje funkce Nouzové brzdění, která upozorňuje rozblikáním brzdových světel vozidla za přípojným vozidlem, že došlo k nouzovému brzdění.  

Podpora příčné stability (RSS) 

Systém RSS rovněž využívá informace ze snímačů systému TEBS a automaticky brzdí (v závislosti na situaci), pokud hrozí převrácení přípojného vozidla při průjezdu zatáčkou. Tento systém také varuje řidiče při vykládce, pokud je překročen nastavený úhel náklonu vozidla. 

TailGUARD 

Systém TailGUARD vyvinula společnost WABCO s cílem zvýšit bezpečnost při couvání tím, že monitoruje prostor za vozidlem, kam řidič nevidí. Díky ultrazvukovým snímačům umístěným v zadní části přípojného vozidla používá systém světelnou signalizaci v kabině řidiče, která značí vzdálenost od nebezpečí, varuje řidiče a v případně nutnosti zastaví vozidlo. To je zvlášť užitečné u vozidel, která jsou vybavena nákladným hydraulickým zařízením, jako jsou například vozidla pro svoz odpadu.  

OptiTire – systém sledování tlaku v pneumatikách (TPMS)  

Nesprávný tlak v pneumatikách představuje vážné nebezpečí pro řidiče, náklad i vozidlo a rovněž zvyšuje spotřebu paliva. Systém OptiTire TPMS společnosti WABCO využívá moduly kol (externí nebo interní) a řídicí jednotky. Kolové moduly posílají rádiovým signálem stav tlaku v pneumatice do řídící jednotky a řídící jednotka po sběrnici CAN posílá informaci do palubního systému vozidla, kde si ji může zobrazit řidič. V případě nutnosti systém řidiče upozorní na změnu tlaku. 

WABCO OnGuardPLUS 

S příchodem autonomních vozidel se výrazně sníží vliv řidiče. Cesta k autonomnímu řízení však dnes znamená začlenění mnoha novinek do každodenního života. OnGuardPLUS od společnosti WABCO je systém autonomního nouzového brzdění, který pomáhá snižovat riziko kolize s vozidlem jedoucím vpředu. Skládá se z adaptivního tempomatu (ACC) a autonomního systému nouzového brzdění (AEBS). Pomáhá udržovat bezpečnou vzdálenost a automaticky brzdí, pokud zjistí nebezpečné přiblížení k vozidlu 

WABCO OnLane 

Inovativní systém varování před opuštěním jízdního pruhu (LDWS) společnosti WABCO pro nákladní vozidla a autobusy pomáhá snižovat počet nehod. Systém využívá kameru k rozpoznání dopravního značení a polohy vozidla a pomocí vizuálních, zvukových a mechanických výstražných signálů varuje řidiče před možným vyjetím z jízdního pruhu nebo sjetím ze silnice.