Zpracování osobních údajů

1. Správce osobních údajů

IMPS a.s., se sídlem Hudcova 367/78, Medlánky, 612 00 Brno, IČO: 46345931

2. Případy zpracování osobních údajů

Osobní údaje budou zpracovávány při:

 • styku a komunikaci se zákazníky společnosti IMPS a.s.
 • vstupu na webové stránky IMPS a.s.
 • zasílání informačních sdělení ze strany IMPS a.s.

3. Práva týkající se osobních údajů

V souvislosti se zpracováním osobních údajů náleží subjektu údajů právo:

 1. požadovat informaci, jaké jeho osobní údaje jsou zpracovávány,
 2. vyžádat si přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování,
 3. požadovat výmaz osobních údajů,
 4. žádat přenesení osobních údajů k jinému správci,
 5. vznést námitku proti zpracování osobních údajů,
 6. pokud byl udělen souhlas se zpracováním osobních údajů, pak náleží právo tento souhlas vzít zpět,
 7. podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů,
 8. právo na účinnou soudní ochranu v případě porušení práv.

Veškerá práva můžete uplatnit elektronicky na e-mailovou adresu management@imps.cz  nebo písemně na adrese IMPS a.s., se sídlem Hudcova 367/78, Medlánky, 612 00 Brno. Stejným způsobem můžete činit i dotazy týkající se osobních údajů.

Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. 

4. Osobní údaje klientů

Zpracovávány jsou tyto osobní údaje:

 • jméno, příjmení
 • datum narození
 • název zaměstnavatele,
 • IČ, DIČ, číslo bankovního účtu,
 • adresa,
 • e-mailová adresa,
 • telefonní číslo,
 • vzájemná komunikace mezi IMPS a.s. a subjektem údajů
 • informace poskytnuté subjektem údajů 

Důvod a titul pro zpracování osobních údajů:

 1. Plnění práv a povinností z uzavřené smlouvy
 2. Jednání o uzavření smlouvy 
 3. Plnění povinností stanovených právními předpisy
 4. Ochrana oprávněných zájmů IMPS a.s.
 5. Souhlas subjektu údajů, pokud byl udělen

Doba zpracování osobních údajů:

Po dobu trvání právního vztahu se subjektem údajů a 10 let poté, není-li právními předpisy stanovena jiná doba.

Informace a obchodní sdělení:

Na email může IMPS a.s., zákazníkům zasílat informace o svém podnikání či jiná obchodní sdělení, a to po dobu tří let od posledního dne kalendářního roku, ve kterém IMPS a.s., se zákazníkem jednala. Ze zasílání se může zákazník kdykoliv odhlásit e-mailem na adresu management@imps.cz

Další osoby, které mají přístup k osobním údajům:

K osobním údajům budou mít přístup i obchodní partneři IMPS a.s., kteří pro ni provádějí účetní, daňové, auditorské či právní služby, dále poskytovatelé marketingových a IT služeb jakož i dalších služeb nezbytných pro výkon podnikatelské činnosti IMPS a.s. V případech stanovených právními předpisy budou osobní údaje poskytovány i orgánům veřejné moci. 

5. Informace a obchodní sdělení, komunikace se zákazníky

Pokud jde o zasílání informací a obchodních sdělení, je zpracovávaným údajem e-mailová adresa, a to jen v případě udělení souhlasu se zpracováním pro tento účel a po dobu a způsobem uvedeným výše. K tomuto osobnímu údaji mohou mít přístup obchodní partneři IMPS a.s., kteří pro ni provádějí účetní, daňové, auditorské či právní služby, dále poskytovatelé marketingových a IT služeb jakož i dalších služeb nezbytných pro zasílání informací a obchodních sdělení. V případech stanovených právními předpisy budou osobní údaje poskytovány i orgánům veřejné moci.

Pokud jde o komunikaci se zákazníky, jsou zpracovávanými údaji jméno, příjmení nebo název či firma, e-mailová adresa, telefonní číslo a text zprávy. Tyto údaje jsou zpracovávány na základě oprávněného zájmu IMPS a.s., neboť bez těchto údajů není možné reagovat na dotazy či připomínky zákazníků. Tyto údaje budou zpracovávány po nezbytnou dobu, maximálně 3 měsíce po poslední komunikaci se zákazníkem. K těmto osobním údajům mohou mít přístup i osoby uvedené v předchozím odstavci.

6. Cookies a prohlížení webu

Soubor cookie je malý textový soubor, který po návštěvě našich webových stránek žádá o to, aby mohl být stažen do vašeho osobního počítače, chytrého telefonu, tabletu nebo jiného zařízení, které používáte k přístupu na web. Tento soubor můžete odmítnout, nebo kdykoli později vymazat. Soubory cookie se používají k záznamu internetového provozu a zahrnují identifikaci stránek, které jsou používány, které produkty jste si prohlíželi, čas strávený prohlížením a zapamatování si vašich preferencí. To nám pomáhá analyzovat data o návštěvnosti webu, abychom zlepšili uživatelské prostředí našich webových stránek. Soubor cookie však v žádném případě neobsahují vaše osobní údaje. Více informací o cookies zde.

IMPS a.s., užívá na těchto internetových stránkách soubory cookies za účelem měření návštěvnosti webu, cílení reklamy, přizpůsobení zobrazení stránek, tvorby nákupního košíku a pro další funkce svého internetového obchodu. Cookies jsou zpracovávány na základě oprávněného zájmu IMPS a.s.

Údaje, které IMPS a.s., takto získá, mohou být zpřístupněny dalším zpracovatelům, zejména provozovatelům služeb a platforem Google, Seznam a Facebook.

Cookies soubory jsou zpracovány zejména prostřednictvím služby Google Analytics provozované společností Google Inc., se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, a prostřednictvím služby Sklik provozované společností Seznam.cz, a.s., se sídlem Radlická 3294/10, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 26168685.

V souvislosti s cookies má zákazník právo:

 1. požadovat od IMPS a.s., přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, a právo na přenositelnost osobních údajů.
 1. kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů. Souhlas se sbíráním údajů lze vzít kdykoliv zpět, a to změnou nastavení příslušného internetového prohlížeče.
 2. podat stížnost u dozorového úřadu.
 3. osobní údaje v souvislosti s cookies neposkytnout. Poskytnutí osobních údajů v souvislosti s cookies není podmínkou k uzavření jakékoliv smlouvy s IMPS a.s..
 4. kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů v souvislosti s cookies. V případě vznesení námitky nebudou osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávány.