Nová řada sad kolových senzorů WABCO

Univerzální design, snížení skladovaných variant, „all-in-one“ řešení v prémiové kvalitě!

Se zvýšeným výskytem srážek, mlhy a teplot pod nulou, může být v zimních měsících bezpečná jízda výzvou i pro ty nejzkušenější řidiče nákladních automobilů. K zajištění optimální bezpečnosti silničního provozu v těchto měsících je běžné, že majitelé své vozy nechají podrobit důsledným prohlídkám, kontrolám a inspekcím a chtějí si být jistí, že všechny případně poškozené součástky byly nahrazeny nebo opraveny. Jako prodejce nebo distributor jim můžete pomoci vyhnout se prostojům a předejít nehodám!

Snímače rychlosti kol, na které
se můžete spolehnout.

Brzdy jsou kritickým bezpečnostním prvkem nákladních vozidel, především v drsných zimních měsících. Právě proto je volba správného snímače rychlosti kola klíčovou pro bezpečnost provozu.
Protiblokovací brzdové systémy (ABS) se používají k zabránění zablokování kola vozidla v důsledku nadměrného působení provozní brzdy, zejména na kluzkém povrchu. Přenos sil na brzděných kolech je tak zachován i při plném zabrzdění nebo v situacích panického brzdění, aby byla zajištěna stabilita a řiditelnost vozidla nebo kombinace tahače a přípojného vozidla v co největším možném rozsahu.

Pevné čidlo připojené k nápravě kontinuálně snímá rotační pohyb kola pomocí pólového kola. Elektrické impulsy generované uvnitř snímače jsou přenášeny do elektronické řídicí jednotky (ECU), která je používá k výpočtu rychlosti kola.

Při překročení určitých hodnot skluzu se uvede do činnosti elektromagnetický regulační ventil.
To způsobí, že tlak v brzdovém válci bude omezen nebo snížen.
Proto je zásadním bezpečnostním požadavkem, správná funkce snímače rychlosti kola. Pravidelně je kontrolujte.

Mezi příznaky nesprávně fungujícího snímače rychlosti kola patří:

  červená varovná kontrolka

  vozidlo se stává neřiditelným z důvodu zablokovaných kol

  vozidlo ztrácí stabilitu při brzdění

  brzdná dráha se neúměrně prodlužuje

  tahač s přípojným vozidlem se může sevřít do jedničky (jackknife)

Výběrem snímačů rychlosti kol od WABCO a jejich řádnou a správnou údržbou můžete předejít prostojům vozidla a zlepšit celkovou bezpečnost provozu.