Naposledy jsmeVás informovalio novém šroubení P5. Prosím, vezměte na vědomí, že v důsledku této změny bude od dubna 2021 T-kus na přípojce 1-2 PREV ventilu971 002 912 0nahrazen novým kompozitovým šroubením. 

Důležité upozornění
+funkce zůstává stejná
+rozměr připojované trubky zůstává stejný